Tvarkos ir teisingumo partijos veiklos strateginės nuostatos

Tvarkos ir teisingumo partija tolesnėje veikloje vadovausis pagrindinėmis nuostatomis, išdėstytomis Rolando Pakso koalicijos „Už tvarką ir teisingumą” programoje.

Tvarkos ir teisingumo partija veiks, atsižvelgdama į naują Lietuvos politinę situaciją, kurią lemia tai, kad

Lietuva tapo Europos Sąjungos šalimi,

LR Seimas ratifikavo ES šalių Sutartį dėl Konstitucijos Europai,

Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje ryškėja naujos politinės raidos tendencijos ir ypač svarbia tampa asmens, tautos ir valstybės perspektyva globalių jėgų valdomame pasaulyje,

Tvarkos ir teisingumo partija sieks

apsaugoti Lietuvos žmonių orumą, teisingumą, demokratiją, Lietuvos žmonių, dabar jau Europos Sąjungos piliečių, teisės ir pagrindinės laisves,

ugdyti piliečių atsakomybę už asmens, šeimos, bendruomenės, tautos ir valstybės orumą.

Tvarka ir teisingumas sieks, kad

šeima išliktų svarbiausia tautos, atgimstančios naujoje tautų bendrijoje, ląstele,

Lietuva kartu su kitomis šalimis kurtų tokią Europos Sąjungą, kurioje gerbiamas, saugomas ir puoselėjamas tautų tapatumas, nacionalinių kultūrų paveldas, nacionalinių tradicijų ir kalbų įvairovė,

būtų tausojamas tautos intelektas, itin rūpinamasi tautos kultūra, švietimu, dvasine visuomenės pažanga – materialios, technologinės pažangos pagrindu,

būtų puoselėjama tautinė Lietuvos žmonių savimonė ir kartu atvirumas kitoms tautoms bei kultūroms, pagarba ir parama tautinėms mažumoms,

Mes, Tvarka ir teisingumas, nuosekliai ir ryžtingai sieksime, kad Europos Sąjungoje būtų griežtai laikomasi galių, atsakomybės ir darbų pasidalinimo tarp nacionalinių ir Europos Sąjungos valdžios institucijų principo visuose sprendimų priėmimo ir jų vykdymo lygmenyse, nepažeidžiant teisėtų Lietuvos žmonių, Lietuvos valstybės interesų.

Mes sieksime, kad Europos Sąjunga skleistųsi kaip bendradarbiaujanti laisvų žmonių, tautų ir valstybių bendruomenė, kurioje bendrieji, globalūs tikslai ir interesai ne užgožia ir ne naikina asmenų, tautų ir valstybių savitumo, o padeda jam dar labiau atsiskleisti ir turtinti vieniems kitus.

Mes sieksime, kad Europos Sąjungos valdymas remtųsi tautų ir valstybių, mažų ir didelių, tarpusavio sutarimu bei laisvu bendradarbiavimu ir nevirstų naujos transnacionalinės biurokratijos įsigalėjimu, naikinančiu laisvę, kūrybą ir iniciatyvą.

Mes sieksime, kad bendroji Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politika atitiktų Lietuvos žmonių, Lietuvos valstybės interesus, taikaus bendradarbiavimo ir taikaus tarptautinių konfliktų sprendimo strateginius tikslus.

Mes sieksime vieningos, tačiau nesuvienodintos Europos Sąjungos, Europos, susivienijančios tam, kad išsaugotų savo įvairovę, Europos, susivienijančios tam, kad būtų dar saugesnė, dvasiškai ir materialiai stipresnė,

Mes sieksime Europos, skleidžiančios asmens laisvę ir demokratiją, saugančios ir puoselėjančios dvasingumą bei kuriančios materialią žmonių gerovę,

Mes bendradarbiausime su visomis, išpažįstančiomis šiuos tikslus, nacionalinėmis ir tarptautinėmis politinėmis partijomis, jas šiandien jungiančiu Aljansu už Tautų Europą.

Patvirtinta Liberalų Demokratų partijos (dabar -partija Tvarka ir teisingumas) Kongrese 2004 12 11

Bombax Theme designed by itx