mazas nr.

 

Loreta  Jakinevičienė (kandidatė į savivaldybės tarybos narius – merus)

svet

›Loreta  Jakinevičienė 

kandidatė į savivaldybės tarybos narius – merus

Prienų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui. Prienų rajono savivaldybės tarybos narė, opozicijos lyderė, etikos komisijos pirmininkė. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pirmoji pavaduotoja, valdybos narė, Prienų miesto ir Kauno apskrities koordinatorė, Lietuvos Respublikos Seimo nario sekretorė-padėjėja. Asociacijos Prienų bendruomenė tarybos narė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, filologė, edukologijos mokslų magistrė.

KVIEČIU RINKTIS SĄŽININGUMĄ, ATSAKINGUMĄ, DORĄ IR TEISINGUMĄ. ĮSIPAREIGOJU SIEKTI SKAIDRUMO VISOSE SAVIVALDOS SRITYSE. TAI – ESMINĖ NUOSTATA, BŪTINA SĄLYGA, KAD ŽMONĖS PATIKĖTŲ POLITIKAIS, SAVIVALDA, VALSTYBE, KURIOJE TURI GYVENTI ORI, SAUGI, GARBINGA PILIEČIŲ VISUOMENĖ. MAN SVARBU REIKLUMAS SAU IR KITIEMS VALDŽIOS ATSTOVAMS. TIKIU SAVO KOMANDA. KARTU MES ESAME STIPRŪS.

Cezaras  Pacevičius

cezaras pacevicius

›Cezaras  Pacevičius

UAB ,,Birštono vandentiekis“ direktorius. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys. Partijos „Tvarka ir teisingumas” Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, Veiverių seniūnijos koordinatorius. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, inžinierius mechanikas.

TURIU ILGAMETĘ VADYBININKO, POLITIKO PATIRTĮ, TODĖL TIKIU, KAD TIK KONSTRUKTYVUS DIALOGAS, ATSAKINGUMAS IR PROFESIONALUMAS, KOMANDINIS DARBAS GALI PADĖTI PASIEKTI REALIŲ POKYČIŲ SAVIVALDOJE, PRIIMANT SPRENDIMUS. MANO TIKSLAS – PASIEKTI, KAD SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS BŪTŲ NAUDOJAMOS VISOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS UŽTIKRINTI. KOKYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS VERTYBĖ, KURIA VADOVAUJUOSI. SIEKSIU REZULTATO, KURIS ATITIKS KIEKVIENO LŪKESČIUS.

Aušra  Deltuvienė

ausra deltuviene

Aušra  Deltuvienė

Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, dailės, braižybos ir technologijų mokytoja. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų miesto Kęstučio gatvės kuratorė.

Lietuvos Tautodailininkų sąjungos, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, tarptautinės soroptimisčių organizacijos, Prienų bendruomenės narė, įvairių dailės konkursų iniciatorė.

MANO SIEKIS – STIPRI IR ATSAKINGA SAVIVALDA. YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRSIU KULTŪRINEI, MENINEI, PROJEKTINEI VEIKLAI. MAN SVARBU PADĖTI ATSISKLEISTI KŪRYBIŠKAM, AKTYVIAM, LAISVAM JAUNAM ŽMOGUI , NES KŪRYBA IR YRA KELIAS Į LAIMĘ.

Arvydas  Bijaminas

Arvydas Bijaminas

›Arvydas  Bijaminas

UAB ,,Bijamita“ direktorius. Ūkininkas. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, Pakuonio seniūnijos koordinatorius. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, inžinierius hidrotechnikas.

REMSIU KONSTRUKTYVŲ SAVIVALDOS IR VERSLO DIALOGĄ. MANO VEIKLOS PRIORITETAI – NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMAS, JŲ IŠLAIKYMAS, PRIVATAUS ŠEIMOS VERSLO RĖMIMAS IR SKATINIMAS, MOKESČIŲ MAŽINIMAS.

Kastytis  Tarasevičius

Kastytis Tarasevičius

›Kastytis  Tarasevičius

VĮ Prienų miškų urėdija, ryšių su visuomene specialistas. Jaunųjų miško bičiulių veiklos koordinatorius.

Prienų rajono savivaldybės tarybos narys. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, Šilavoto seniūnijos koordinatorius. Išsilavinimas – aukštesnysis, miškininkas. Klebiškio kaimo bendruomenės ,,Klevas“ valdybos narys.

›

ATSAKINGAI ATSTOVAUJU IR ATSTOVAUSIU GYVENTOJŲ INTERESAMS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE. SIEKSIU, KAD VISI SPRENDIMAI BŪTŲ PRIIMAMI SĄŽININGAI, ATSIŽVELGIANT Į GYVENTOJŲ, BENDRUOMENIŲ NUOMONĘ. MANO TIKSLAS – YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRTI GAMTOSAUGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMUI. SIEKSIU, KAD BENDRAS MŪSŲ TURTAS LIETUVOS MIŠKAI BŪTŲ SAUGOMAS, TOBULINAMA MIŠKŲ ŪKIO VALDYMO SISTEMA.

Vaidas  Kupstas

vaidas kupstas

›Vaidas  Kupstas

Vaido Kupsto veterinarinių paslaugų įmonės savininkas, veterinarijos gydytojas.

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, veterinarijos gydytojas. 1996 m. tapo Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos bendrosios praktikos sekcijos nariu, 2008 m išrinktas asociacijos „Žemaitkiemio krašto bendruomenė” pirmininku, 2011 m. – Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininku.

GYVENU NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJOJE. DIRBDAMAS SAVIVALDOJE DIDELĮ DĖMESĮ SKIRSIU ŠIOS IR KITŲ KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMUI. SIEKSIU, KAD ŽMONIŲ GYVENIMAS KAIME BŪTŲ KUO KOKYBIŠKESNIS, KAD BENDRUOMENĖS TAPTŲ LYGEVERTĖMIS SAVIVALDOS PARTNERĖMIS, LYDERĖMIS ĮGYVENDINANT KAIMO PLĖTROS PROJEKTUS.

Antanas  Krasnickas

Antamnas Krasnickas

›Antanas  Krasnickas

UAB „Prienų butų ūkis“ meistras.Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas. Prienų miesto J.Basanavičiaus seniūnaitijos seniūnaitis. Išsilavinimas – aukštesnysis, technikas-mechanikas.

ESU PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS, PRIENŲ MIESTO SENIŪNAITIS. MAN SVARBU, KAD GYVENTOJAI BŪTŲ NE TIK IŠGIRSTI, BET IR SUPRASTI. MANAU, KAD PRIENŲ KRAŠTAS TURI BŪTI SAUGUS IR PATRAUKLUS.

Dalia  Brazaitienė

dalia brazaitiene (1)

›Dalia  Brazaitienė

VŠĮ Balbieriškio PSPC bendruomenės slaugytoja.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus tarybos narė, Balbieriškio seniūnijos Sūkurių poskyrio pirmininkė.Išsilavinimas – aukštesnysis, medicinos felčerė.

SVARBU, KAD IR KAIMO ŽMOGUS GAUTŲ KOKYBIŠKAS MEDICINOS PASLAUGAS, KAD SENJORAMS SENATVĖ BŪTŲ ORI, JIE JAUSTŲ APLINKINIŲ RŪPESTĮ IR GLOBĄ.

VISUOMET GYVENIME STENGIUOSI ELGTIS TAIP, KAIP NORĖČIAU, KAD SU MANIMI BŪTŲ ELGIAMASI.

Elena  Bendinskienė

elena bendinskiene

›Elena  Bendinskienė

Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Prienų miesto Žemaitės gatvės kuratorė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, fizinio auklėjimo dėstytoja.

GYVENU GRAŽIAME PRIENŲ MIESTE. MAN SVARBI ŠIO MIESTO ATEITIS. ATSTOVAUDAMA GYVENTOJŲ INTERESAMS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SIEKSIU, KAD PRIENAI TAPTŲ TRAUKOS CENTRU JAUNIMUI, KAD SPORTAS IR SVEIKATINIMO KLAUSIMAI BŪTŲ PRIORITETAS.

10 Žilvinas  Labanauskas

zilvinas labanauskas

›Žilvinas  Labanauskas

UAB ,,Valdima“ mechanikas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, Stakliškių seniūnijos koordinatorius.

Išsilavinimas – aukštesnysis, miškininkas. Želkūnų kaimo bendruomenės narys, atsakingas už ūkinę bendruomenę veiklą, OS klubo ,,Šilas“ narys. Polinatūrinio ūkio savininkas. Dalyvauja NMA žemės ūkio plėtros projektuose.

›

GIMIAU IR UŽAUGAU, GYVENU IR DIRBU STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOJE. GERAI PAŽĮSTU ŠIO KRAŠTO ŽMONES. ŽINAU JŲ LŪKESČIUS, PROBLEMAS, KURIAS SIEKSIU SPRĘSTI DIRBDAMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOJE. MANO TIKSLAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTOJIMAS, KAIMO BENDRUOMENIŲ IR SAVIVALDOS PARTNERYSTĖS STIPRINIMAS, AKTYVUS DALYVAVIMAS KAIMO PLĖTROS VYKDOMUOSE PROJEKTUOSE.

11 Povilas  Bukevičius

povilas biukevicius

›Povilas  Bukevičius

VĮ Prienų miškų urėdija, Šilavoto girininkijos eigulys. Medžiotojų būrelio ,,Sakalas“ narys. Prienų Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, jaunimo lygos pirmininkas. Šiuo metu studijuoja Aleksandro Stulginskio universitete Miškų ir ekologijos fakultete miškininkystę, yra IV kurso studentas.

GIMIAU IR UŽAUGAU AŠMINTOS SENIŪNIJOJE. DIRBDAMAS SAVIVALDOJE YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRSIU JAUNIMO INICIATYVOMS SKATINTI, PROJEKTINEI VEIKLAI. MANO TIKSLAS SIEKTI, KAD JAUNIMAS KURTŲ SAVO ATEITĮ NE SVETUR, O SAVO GIMTAJAME KRAŠTE.

12 Angelė  Jaruševičienė

6 ANGELĖ-DALĖ JARUŠEVIČIENĖ

›Angelė  Jaruševičienė

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro meno vadovė, režisierė. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Jiezno kaimiškosios apylinkės poskyrio pirmininkė. Jiezno bendruomenės centro narė. Išsilavinimas aukštasis, įgytos režisūros ir klubinio darbo, įstaigų administravimo kvalifikacijos.

DIRBU REŽISIERE, STATAU SPEKTAKLIUS, RENGIU ĮVAIRIAS ŠVENTES, TODĖL MANO DARBAS TIESIOGIAI SUSIJĘS SU ŽMONĖMIS. MAN VISUOMET BUVO IR YRA SVARBI KITO ŽMOGAUS NUOMONĖ, NET JEIGU JI IR NESUTAMPA SU MANĄJA. SPRĘSDAMA PROBLEMAS, STEGIUOSI VISUOMET SURASTI KOMPROMISĄ. ŠIE PRIORETAI LIKS IR DIRBANT SAVIVALDOJE.

13 Dalius  Kabašinskas

dalius kbasinskas

›Dalius  Kabašinskas

UAB ,,Birštono vandentiekis“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis, remontininkas. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Jiezno seniūnijos Kašonių poskyrio pirmininkas. Išsilavinimas aukštesnysis, technikas-mechanikas.

SIEKSIU, KAD JIEZNO SENIŪNIJOJE BŪTŲ SUKURTA KUO DAUGIAU DARBO VIETŲ, PLĖTOJAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS SENJORAMS, AKTYVIAI VYSTOMA KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ IR BENDRUOMENINĖ VEIKLA, SUTVARKYTA KAŠONIŲ KAIMO INFRASTRUKTŪRA. ATSAKOMYBĖ, PAREIGINGUMAS YRA ESMINĖS VERTYBINĖS NUOSTATOS, KURIOMIS VADOVAUSIUOSI DIRBDAMAS SAVIVALDOJE.

14 Aušra  Beliūnienė

Ašra Beliūnienė

›Aušra  Beliūnienė

Lietuvos pašto Išlaužo seniūnijos laiškininkė. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus tarybos narė, Išlaužo seniūnijos koordinatorė. Asociacijos Išlaužo kaimų bendruomenė narė, Išlaužo pagrindines mokyklos tarybos narė.

Išsilavinimas aukštesnysis, keramikos meno dirbinių gamintoja.

GYVENU IŠLAUŽO SENIŪNIJOJE. KIEKVIENĄ DIENĄ DIRBU SU ŽMONĖMIS. TENKA NE TIK IŠKLAYUSYTI JUOS, BET IR REALIAI PADĖTI SPRENDŽIANT JŲ KASDIENIUS RŪPESČIUS, PROBLEMAS. DARBAS SAVIVALDYBĖS TARYBOJE SUTEIKTŲ DAUGIAU GALIMYBIŲ KONKREČIOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI, NES MAN VISUOMET YRA, BUVO IR BUS SVARBUS ŽMOGUS.

15 Vytautas  Deimantavičius

Vytautas Deimantavičiu (1)

›Vytautas  Deimantavičius

VĮ Prienų miškų urėdija, Prienų girininkijos girininko pavaduotojas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, Balbieriškio seniūnijos koordinatorius.

Išsilavinimas aukštasis universitetinis, mokslinis agronomas. Prienų kredito unijos komiteto narys.

SIEKSIU, KAD BŪTŲ SUTVARKYTA BALBIERIŠKIO SENIŪNIJOS INFRASTRUKTŪRA, VIEŠOSIOS ERDVĖS, APLEISTI IR NEPRIŽIŪRIMI STATINIAI, KAD SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS GAMTOSAUGAI, BŪTŲ NAUDOJAMOS RACIONALIAI.

16 Laimutė  Raugevičienė

Laimute raugeviciene

›Laimutė  Raugevičienė

Birštono meno mokyklos direktorė, įgijusi II vadybinę kvalifikacinę kategoriją, vadybos ekspertė, bendrojo lavinimo mokyklų kuruojanti išorės vertintoja.

Išsilavinimas aukštasis universitetinis, pradinių klasių mokytoja.

Projekto ,,Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Prienų rajone. Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus narė.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS PRIVALO ŽINOTI RAJONO PROBLEMAS, SUGEBĖTI SPRĘSTI PATEIKTUS SVARSTYTI KLAUSIMUS, ANALIZUOTI KOMITETUOSE IR KOMISIJOSE, BŪTI AKTYVIU ŽMOGUMI, GALINČIU PADĖTI RAJONO GYVENTOJAMS.

17 Loreta  Grėbliauskaitė

loreta grebliauskjaite

›Loreta  Grėbliauskaitė

VŠĮ Veiverių PSPC vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis universitetinis, įgytos vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro ir buhalterio profesinės kvalifikacijos.

JAUNI, IŠSILAVINĘ ŽMONĖS – MŪSŲ ATEITIS. JIE TURI DALYVAUTI SAVIVALDOS DARBE, AKTYVIAI DARBUOTIS SAVO KRAŠTO LABUI. SIEKSIU, KAD JAUNIMO GYVENIMAS, LAISVALAIKIS IR MAŽAME MIESTELYJE BŪTŲ KOKYBIŠKAS, PATRAUKLUS IR ĮDOMUS.

18 Vytautas  Bartkevičius

vytrautas bartkevicius

›Vytautas  Bartkevičius

Verslininkas. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Dvariuko poskyrio kuratorius.

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTRA TURI TAPTI PRIOITETINE SAVIVALDOS SRITIMI.

SIEKSIU, KAD PRIENAI TAPTŲ PATRAUKLŪS JAUNIMUI, SUTVARKYTOS VIEŠOSIOS ERDVĖS. SVARBU, KAD MŪSŲ MIESTE BŪTŲ SAUGU IR GERA GYVENTI.

19 Jolita  Brundzaitė

jolita brundzaite

›Jolita  Brundzaitė

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, dirba su socialinės rizikos šeimomis Išlaužo ir Veiverių seniūnijose. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Šilavoto seniūnijos jaunimo lygos koordinatorė.

Išsilavinimas – aukštasis, socialinių paslaugų organizavimas, socialinė darbuotoja.Klebiškio kaimo bendruomenės ,,Klevas” pirmininkė.

SOCIALINĖS PASLAUGOS TURI BŪTI KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS VISIEMS KAIMO ŽMONĖMS. BENDRUOMENĖ TURI PADĖTI NE VIEN SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS GYVENTOJAMS, BET IR JAUNIMUI.

20 Mindaugas  Kučinskas

Mindaugas Kučinskas - Kopija

›Mindaugas  Kučinskas

Turi ilgametę vadybininko patirtį. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Veiverių seniūnijos jaunimo lygos koordinatorius. Asociacijos Juodbūdžio kaimo bendruomenė ,,Draugystė” narys. Išsilavinimas – aukštesnysis, geodezijos ir žemėtvarkos inžinierius.

GYVENU GRAŽIAME VEIVERIŲ SENIŪNIJOS KRAŠTE. STENGIUOSI DALYVAUTI VISUOMENINIAME, BENDRUOMENINIAME GYVENIME. NIEKADA NEATSISAKAU PADĖTI ŽMONĖMS SPRENDŽIANT JŲ KASDIENIUS RŪPESČIUS. DALYVAUDAMAS SAVIVALDOJE SIEKSIU, KAD PRIIMTI SPRENDIMAI ATITIKTŲ NE TIK VEIVERIŲ SENIŪNIJOS, BET IR PRIENŲ KRAŠTO ŽMONIŲ LŪKESČIUS.

21 Jonas  Aleškevičius

jonas aleskevicus 1

›Jonas  Aleškevičius

Išsilavinimas – aukštasis, švietimo vadybos, edukologijos magistras, kūno kultūros dėstytojas. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys 2002 – 2006 m.

ATSTOVAUDAMAS SAVIVALDOJE SIEKSIU, KAD Į PRIENŲ RAJONĄ BŪTŲ PRITRAUKIAMA KUO DAUGIAU FINANSINIŲ LĖŠŲ, KAD BŪTŲ FORMUOJAMAS TEIGIAMAS PRIENŲ RAJONO ĮVAIZDIS, SPRENDIMAI DERINAMI SU VISUOMENE, GERINAMA PEDAGOGINIO DARBO KOKYBĖ IR KELIAMAS PEDAGOGŲ PRESTIŽAS. SKATINSIU SVEIKĄ GYVENSENĄ, SPORTINĘ VEIKLĄ, JAUNIMO UŽIMTUMĄ, LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMĄ, VERSLUMO UGDYMĄ. SIEKSIU, KAD BŪTŲ ATGAIVINTA ESTRADA PRIE NEMUNO.

22 Lija Laimutė  Vaitulevičienė

laimute vaituleviciene

›Lija Laimutė  Vaitulevičienė

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos prancūzų kalbos ir pradinių klasių mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, įgytos pradinių klasių ir prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacijos. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotoja.

ESU ŠVIETIMO ATSTOVĖ. DIRBANT SAVIVALDOJE MAN SVARBU, KAD PRIIMANT SPRENDIMUS BŪTŲ ATSIŽVELGTA Į VISOS ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS LŪKESČIUS, ĮSIKLAUSOMA Į PROBLEMAS. ESU ĮSITIKINUSI, KAD REIKIA DIRBTI TAIP, JOG JAUNAS ŽMOGUS NORĖTŲ KURTI SAVO ATEITĮ GRAŽIAME, VAIZDINGAME PRIENŲ KRAŠTE.

23 Simona  Ruočkuvienė

simona ruockuviene

›Simona  Ruočkuvienė

UAB „Borusta“, vadybininkė. Stakliškių seniūnijos ūkininkė. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Stakliškių seniūnijos Pieštuvėnų poskyrio pirmininkė. Išsilavinimas – aukštasis, agronomijos bakalauras.

Stakliškių seniūnijos Pieštuvėnų kaimo bendruomenės narė.

GIMIAU IR UŽAUGAU GRAŽIAME STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOS KRAŠTE. ČIA SU VYRU ALGIRDU SUKŪRĖME ŠEIMĄ, ŪKININKAUJAME. DIRBDAMA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE STENGSIUOSI PRIIMTI SPRENDIMUS, KAD JAUNOS ŠEIMOS LIKTŲ GYVENTI SAVO TĖVŲ, PROSENELIŲ GIMTOJOJE ŽEMĖJE. MAN VISUOMET BUVO IR BUS SVARBI JAUNIMO IR MŪSŲ KRAŠTO ATEITIS.

24 Kristina  Sabaliauskienė

kristina sabaliauskiene

›Kristina  Sabaliauskienė

UAB ,,Jovex“, laikraščio ,,Naujasis Gėlupis“ vadybininkė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, vadybos ir verslo administravimas. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Kęstučio poskyrio pirmininkė. Asociacijos Prienų bendruomenė narė.

KURKIME KUO PALANKESNES SĄLYGAS VAIKŲ AUGIMO IR GEROVĖS APLINKAI, KURI SKATINTŲ SAVIMI PASITIKINČIOS ASMENYBĖS AUGIMĄ, LEISTŲ ATSISKLEISTI, O VĖLIAU PRISIIMTI VISAS PAREIGAS VISUOMENEI. TIKIU, KAD SĄŽININGAI ATSTOVAUSIU ŽMONIŲ INTERESAMS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE.

25 Jolanta  Kustrina

jolanta kustrina

›Jolanta  Kustrina

Namų šeimininkė. Išsilavinimas – aukštasis, želdynų dizaino inžinierė. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Ašmintos seniūnijos koordinatorė.

ESU ATSAKINGA IR PRINCIPINGA, TODĖL REIKALAUSIU, KAD PRIIMTI SPRENDIMAI REALIAI ATITIKTŲ PRIENŲ RAJONO ŽMONIŲ LŪKESČIUS. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE DIRBSIU SĄŽININGAI, GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUSIU SU AŠMINTOS SENIŪNIJOS BENDRUOMENIŲ ATSTOVAIS, SENIŪNAIČIAIS.

26 Daiva  Macijauskienė

daiva macijauskiene

›Daiva  Macijauskienė

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, kūno kultūros mokytoja metodininkė. Aktyviai dalyvauja rajono, respublikos kūno kultūros mokytojų metodiniame darbe, organizuoja rajonines sporto varžybas ir šventes Veiverių seniūnijos bendruomenėms, dalyvauja įvairiuose projektuose. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, įgytos edukologijos magistro ir kūno kultūros mokytojo kvalifikacijos.

SAVIVALDOJE SIEKSIU, KAD  BŪTŲ SUKURTOS KUO PALANKESNĖS SĄLYGOS VAIKŲ AUGIMO IR GEROVĖS APLINKAI, KURIOJE VAIKAS AUGTŲ FIZIŠKAI IR EMOCIŠKAI SVEIKU ŽMOGUMI. SVARBU SKATINTI SAVIMI PASITIKINČIOS ASMENYBĖS AUGIMĄ, LEISTI ATSISKLEISTI, O VĖLIAU PRISIIMTI VISAS PAREIGAS VISUOMENEI.

27 Danutė  Klinavičienė

danute klinaviciene

›Danutė  Klinavičienė

VŠĮ Prienų ligoninė, vidaus ligų skyriaus slaugytojos padėjėja. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Basanavičiaus gatvės kuratorė.

INICIJUOSIU SPRENDIMUS, KAD PENSINIO AMŽIAUS ŽMONĖMS BŪTŲ TEIKIAMA KOKYBIŠKA, SAVALAIKĖ MEDICININĖ PRIEŽIŪRA IR PAGALBA. MANAU, KAD RŪPESTIS, PARAMA IR ATJAUTA YRA ŽMOGIŠKUMO ESMĖ, KIEKVIENO ŽMOGAUS PILIETINĖ PAREIGA.

28 Alvydas  Maščinskas

arvydas Mascinskas

›Alvydas  Maščinskas

Šilavoto bendruomenės centro, Šilavoto medžiotojų būrelio narys. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Šilavoto poskyrio pirmininkas. Išsilavinimas – spec. vidurinis, vairuotojas-autošaltkalvis.

MĖGSTU AKTYVŲ GYVENIMO BŪDĄ, MEDŽIOJU, SKATINU ŠILAVOTO JAUNIMĄ SPORTUOTI. ESU ŠILAVOTO BENDRUOMENĖS NARYS, DALYVAUJU BENDRUOMENĖS GYVENIME, TODĖL MANAU, KAD TIK DARNI BENDRUOMENĖ YRA KAIMO ATEITIS, KURIĄ VISI KARTU KURIAME SAVO VAIKAMS IR ANŪKAMS. DIRBDAMAS SAVIVALDOJE, RŪPINSIUOSI, KAD BŪTŲ SUTVARKYTA ŠILAVOTO KRAŠTO INFRASTRUKTŪRA, SUTVARKYTAS KELIAS Į ŠILAVOTO DAVATKYNĄ, IŠSPRĘSTA ŽENKLINIMO IR NUORODŲ PROBLEMA. INICIJUOSIU, KAD BŪTŲ PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL ŠILAVOTO MIESTELIO KAPINIŲ PLĖTROS.

›

29 Živilė  Bendinskaitė

zivile bendinskaite

›Živilė  Bendinskaitė

Prienų ,,Ąžuolo” progimnazijos kompiuterinės, kitos įrangos bei technikos inžinierė. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Prienų miesto jaunimo lygos Statybininkų poskyrio koordinatorė. Išsilavinimas – aukštasis, mutimedija dizainas ir leidybos technologijos. Šiuo metu studijuoju Vytauto Didžiojo universitete taikomosios informatikos magistrantūroje.

JAUNI IŠSILAVINĘ ŽMONĖS – MŪSŲ ATEITIS. AŠ UŽ TAI, KAD JIE DALYVAUTŲ VALDANT PRIENŲ MIESTĄ, KULTŪRINĖJE VEIKLOJE, KARTU KURTŲ MŪSŲ MIESTO TRADICIJAS IR JAS PUOSELĖTŲ. ESU UŽ TAI, KAD MES KARTU AKTYVIAI DALYVAUTUME MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ SAVIVALDOS VEIKLOJE, KARTU SU INICIATYVIU JAUNIMU KOVOTUME UŽ KOKYBIŠKESNĮ ŠVIETIMĄ. ESU JAUNA, VEIKLI IR VERŽLI IR MAN RŪPI, KAD PRIENŲ JAUNIMAS GYVENTŲ NEVARŽOMAI IR ORIAI!   

30 Nerijus  Jaruševičius

nerijus jarusevicius

›Nerijus  Jaruševičius

VĮ Prienų miškų urėdija, girininko pavaduotojas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, miškų technologas inžinierius. Šiuo metu Aleksandro Stulginskio Universitete studijuoja magistrantūroje. Prienų rajono Išlaužo pagrindinės mokyklos jaunųjų miškininkų būrelio kuratorius.

PROBLEMAS GALIMA IŠSPRĘSTI TIK VISIEMS KARTU, ĮSIGILINANT Į JAS. MANAU, KAD YPAČ SVARBUS POLITIKŲ, VALDŽIOS ATSTOVŲ GLAUDUS BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS, RACIONALUS DIALOGAS SU JAUNIMU, VERSLININKAIS, BENDRUOMENĖMIS.

31 Mindaugas  Mališauskas

Mindaugas Mališauskas

›Mindaugas  Mališauskas

UAB „Stateta“, pardavimų vadybininkas. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Balbieriškio miestelio poskyrio pirmininkas.

ESU OPTIMISTAS, ENERGINGAS, RYŽTINGAI PRIIMANTIS NAUJUS GYVENIMO IŠŠŪKIUS.  VISADA VADOVAUJUOSI PRINCIPU – NIEKADA NEDARYK KITAM TO, KO NENORĖTUM, KAD KITI TAU DARYTŲ. TAPĘS TARYBOS NARIU, TĘSIU SAVIVALDYBĖS PRADĖTUS IR SUPLANUOTUS DARBUS. YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRSIU, KAD MŪSŲ KRAŠTAS KLESTĖTŲ, ČIA SAVO ATEITĮ KURTŲ JAUNOS ŠEIMOS. SVARBU DIDINTI JAUNIMO UŽIMTUMĄ BEI ĮTRAUKTI Į VISUOMENINĘ VEIKLĄ.

32 Justinas  Abraitis

Justinas Abraitis

›Justinas  Abraitis

UAB ,,Dananta“,vairuotojas-ekspeditorius. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus jaunimo lygos Basanavičiaus poskyrio koordinatorius. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, treneris, kūno kultūros mokytojas.

INICIJUOSIU JAUNIMO SPORTINIUS, UŽIMTUMĄ SKATINANČIUS PROJEKTUS, PALAIKYSIU KŪRYBINES INICIATYVAS. MAN SVARBU, KAD JAUNI ŽMONĖS BŪTŲ AKTYVŪS, PILIETIŠKI TVIRTAI ŽINANTYS, KO TIKISI IŠ POLITIKŲ, JŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ.

33 Jonas  Bartkus

Jonas Bartkus

›Jonas  Bartkus

Ūkininko Jono Bartkaus individualaus aptarnavimo veterinarijos įmonės savininkas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Veterinarijos gydytojas. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys 2001 – 2002 m.

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios tarybos narys.

SIEKSIU, KAD BŪTŲ MAKSIMALIAI ĮSISAVINAMOS ŽEMĖS ŪKIUI SKIRIAMOS ES LĖŠOS, ŽEMĖ BŪTŲ GRĄŽINTA TEISĖTIEMS JOS SAVININKAMS, KOKYBIŠKAI TVARKOMI IR PRIŽIŪRIMI STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOS KELIAI, SUTVARKYTAS KELIAS STAKLIŠKĖSKRIOKIALAUKISPIŠTUVĖNAI.

34 Marija  Radzevičienė

marija radzeviciene

›Marija  Radzevičienė

Namų šeimininkė. Prienų rajono Išlaužo seniūnijos neįgaliųjų draugijos pirmininkė. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Šiauliškių poskyrio pirmininkė.

ESU REIKLI SAU IR KITIEMS, TODĖL REIKALAUSIU, KAD VALDŽIOS PRIIMTI SPRENDIMAI BŪTŲ ĮGYVENDINAMI IR REALIAI ATITIKTŲ ŽMONIŲ LŪKESČIUS. VADOVAUJU IŠLAUŽO SENIŪNIJOS NEĮGALIŲJŲ VEIKLAI. MAN SVARBU, KAD VISI IŠLAUŽO SENIŪNIJOS GYVENTOJAI GYVENTŲ SAUGIAI IR ORIAI.

›

35 Gintaras  Žukauskas

gintaras zukauskas

›Gintaras  Žukauskas

VĮ Prienų miškų urėdija, Balbieriškio girininkijos girininkas. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Balbieriškio kaimiškosios apylinkės poskyrio pirmininkas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, miškų ūkio inžinierius.

SIEKSIU, KAD PRIENUOSE BŪTŲ ŠILDOMA BIOKURU, SPRENDŽIAMOS GAMTOSAUGINĖS, VANDENTVARKOS PROBLEMOS. DAUG BENDRAUJU SU JAUNIMU, TODĖL YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRSIU, KAD JIS AKTYVIAI DALYVAUTŲ JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ VEIKLOJE.

36 Inga  Žiobienė

inga ziobiene

›Inga  Žiobienė

Namų šeimininkė. Išsilavinimas – spec. vidurinis, virėja-padavėja.

GYVENU ŠILAVOTO SENIŪNIJOJE. ATSTOVAUDAMA SAVIVALDOJE ŽMONIŲ INTERESAMS SIEKSIU, KAD BŪTŲ SUTVARKYTA SENIŪNIJOS INFRASTRUKTŪRA, ĮSIKLAUSOMA Į KIEKVIENO ŽMOGAUS NUOMONĘ, PLĖTOJAMAS SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS.

37 Rimvydas  Kuzmauskas

Rimvydas Kuzmauskas

›Rimvydas  Kuzmauskas

„Sportinė aviacija ir Ko“, stiklo gaminių formuotojas. Išsilavinimas – spec. vidurinis, elektromechanikas.

ĮSITIKINĘS, KAD SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS TURI BŪTI ĮRANKIS BENDRUIOMENIŲ POREIKIAMS IR INICIATYVOMS ĮGYVENDINTI, O NAUJŲ DARBO VIETŲ SUKŪRIMAS PRIENŲ RAJONE YRA SVARBIAUSIAS IR AKTUALIAUSIAS PRIORITETAS.

38 Vytautas  Bartkus

Vytautas Bartkus

›Vytautas  Bartkus

Ūkininkas. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Vėžionių poskyrio pirmininkas. Išsilvinimas – profesinis. Jiezno seniūnijos Vėžionių seniūnaitijos seniūnaitis.

DARNI BENDRUOMENĖ, SUTVARKYTA VĖŽIONIŲ KAIMO INFRASTRŪKTŪRA – KAIMO ATEITIS, KURIĄ VISI KARTU KURIAME SAVO VAIKAMS IR ANŪKAMS.

›

39 Stasys  Bisikirskas

stasys bisikirskas

›Stasys  Bisikirskas

Ūkininkas. Stakliškių parapijos Švč. Trejybės bažnyčios Tarybos narys. Išsilavinimas – aukštesnysis, prekių žinovas, prekybos organizatorius.

MAN SVARBŪS KIEKVIENO ŽMOGAUS INTERESAI. SIEKSIU, KAD BŪTŲ TVARKOMI IR PRIŽIŪRIMI STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOS KELIAI, KAIMO ŽMOGUI BŪTŲ TEIKIAMOS KOKYBIŠKOS SOCIALINĖS PASLAUGOS, SKATINAMAS SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS, ĮSTEIGTA DAUGIAU DARBO VIETŲ.

40 Kęstutis  Jonyka

kestas jonyka

›Kęstutis  Jonyka

Verslininkas. Išsilavinimas – aukštesnysis, automechanikas. Prienų bendruomenės narys.

PROBLEMAS GALIMA IŠSPRĘSTI TIK VISIEMS KARTU NUOSEKLIAI EINANT PIRMYN UŽSIBRĖŽTO TIKSLO LINK. YPATINGAI SVARBUS VALDŽIOS ATSTOVŲ BENDRAVIMAS SU BENDRUOMENE IR VERSLININKAIS.

41 Danutė  Jonykienė

›Danutė JonykienėDanutė  Jonykienė

Ūkininkė. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Ašmintos poskyrio pirmininkė. Išsilavinimas – aukštesnysis, prekių žinovė. Prienų rajono neįgaliųjų draugijos Ašmintos padalinio pirmininkė. Augina sūnų Mindaugą ir dukrą Liną.

NORIU PALENGVINTI KAIMO ŽMONIŲ GEROVĘ, PASIRŪPINTI NEĮGALIŲ ŽMONIŲ SĄLYGŲ GERINIMU, PAGERINTI AŠMINTOS SENIŪNIJOS INFRASTRUKTŪRĄ, KAIMO KELIŲ BŪKLĘ.

42 Vida  Ivanauskienė

vida ivanauskiene

›Vida  Ivanauskienė

Valdo Mazuronio ūkis, paukštininkė. Išsilavinimas – spec. vidurinis, bakteriologinės analizės laborantė.

Dukornonių seniūnaitijos seniūnaitė, seniūnaičių sueigos pirmininkė.

ASMENINIAME GYVENIME IR PROFESINĖJE VEIKLOJE VADOVAUJUOSI ŠIOMIS VERTYBĖMIS: ATSAKOMYBE, NUOŠIRDUMU, PAREIGA PAGELBĖTI, LAIKYTIS DUOTO ŽODŽIO. DIRBDAMA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE SIEKSIU SENIŪNIJŲ FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO, DIDESNĖS SENIŪNAIČIŲ ĮTAKOS PRIIMANT BENDRUOMENEI SVARBIUS SPRENDIMUS.

43 Juozas  Šlėgus

Juozas Šlėgus

›Juozas  Šlėgus

Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Skriaudžių poskyrio pirmininkas. Išsilavinimas – aukštesnysis. Agronomas.

SIEKSIU, KAD JAUNIMAS LIKTŲ LIETUVOJE. ESU ĮSITIKINĘS, KAD VEIVERIŲ SENIŪNIJA TURI TAPTI PATRAUKLIA VERSLO ATSTOVAMS, SAVIVALDOJE SPRENDIMAI PRIIMAMI ATSIŽVELGIANT Į GYVENTOJŲ NUOMONĘ.

44 Vidas  Tamulaitis

vidas tamulaitis

›Vidas  Tamulaitis

Alytaus regioninio atliekų centro aikštelės vadovas. Išsilavinimas – vidurinis. Veiverių seniūnijos seniūnaitis, seniūnaičių sueigos pirmininkas.

STENKIMĖS IŠGIRSTI VISUS BENDRAMINČIUS IR OPONENTUS. IEŠKOKIME BENDRŲ SĄLYČIO TAŠKŲ, GYVENKIME NE ŠIA DIENA, O RYTOJUMI. ATSTOVAUDAMAS SAVIVALDOJE VISUOMET ATSIŽVELGSIU NE TIK Į SENIŪNŲ, BET IR SENIŪNAIČIŲ, BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ NUOMONĘ.

45 Adolfas  Masiulionis

Adolfas Masiulionis

›Adolfas  Masiulionis

Verslininkas. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Balbieriškio kaimiškosios apylinkės poskyrio pirmininkas. Išsilavinimas – vidurinis, plataus profilio traktoristas-elektrikas.

SIEKSIU, KAD KAIME BŪTŲ KURIAMI SMULKŪS VERSLAI, JAME GYVENANTYS ŽMONĖS TURĖTŲ REALIAS GALIMYBES ĮSIDARBINTI. SIEKSIU, KAD BŪTŲ SUTVARKYTA BALBIERIŠKIO SENIŪNIJOS INFRASTRUKTŪRA, KELIAI.

46 Danguolė  Damijonaitytė

danguole damijonaityte

›Danguolė  Damijonaitytė

Prienų rajono savivaldybės Prienų rajono Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytoja, bibliotekininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, kūno kultūros mokytoja. Žemaitkiemio krašto bendruomenės narė.

PALAIKYSIU BENDRUOMENIŲ INICIATYVAS. SIEKSIU, KAD BŪTŲ STIPRINAMOS VIETOS BENDRUOMENĖS, SUTEIKIANT JOMS KONKREČIĄ FINANSINĘ PARAMĄ, PATVIRTINTĄ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETE IR KONSULTACINĘ PARAMĄ, RUOŠIANT PROJEKTUS. REMSIU VAIKŲ DIENOS IR DAUGIAFUNKCINIŲ CENTRŲ ĮSTEIGIMĄ TOSE GYVENVIETĖSE, KURIOSE BUVO UŽDARYTOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS.

47 Daiva  Kriščiūnienė

daiva kriksniuniene

›Daiva  Kriščiūnienė

Prienų ,,Revuonos” pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, pradinių klasių mokytoja. Augina sūnų Edgarą ir dukrą Sandrą. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus Paprienės poskyrio pirmininkė.

MANAU, MOKYTOJO PASKIRTIS – SKLEISTI MEILĘ, GĖRĮ, TIESĄ. LABAI SVARBU PAČIAM PUOSELĖTI SAVO DVASIOS TURTUS, KAD TURĖTUM KĄ DALINTI. GERA, KAI JAUTI, JOG TAVO ŠIRDIES, DĖMESIO, PADRĄSINANČIO ŽVILGSNIO REIKIA MOKINIAMS. GERA, KAI PASITIKI TAVIMI.

48 Juozas  Bagušinskas

juozas bagusinskas

›Juozas  Bagušinskas

UAB „Renvila“ pardavėjas-kasininkas. Išsilavinimas – spec. vidurinis. Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Jiezno miesto poskyrio Jaunimo lygos koordinatorius.

IŠMOKAU IŠKLAUSYTI RAJONO ŽMONIŲ NUOSKAUDAS, LŪKESČIUS. JEI BŪSIU IŠRINKTAS Į TARYBOS NARIUS, IEŠKOSIU BŪDŲ, KAIP PADĖTI SAVO MIESTELIO, SENIŪNIJOS IR VISO RAJONO ŽMONĖMS. DARBAS KAVINĖJE, PAŠTE, PREKYBOS CENTRE IŠMOKĖ MANE KLAUSYTIS IR IŠGIRSTI ĮVAIRAUS AMŽIAUS ŽMONES, TODĖL STENGSIUOSI JIEMS PADĖTI.

49 Sonata  Pikienė

sonata pikiene

›Sonata  Pikienė

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, anglų kalbos mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis, anglų kalbos vertimas ir filologija.

DIRBU, SIEKDAMA KOKYBIŠKO VAIKŲ UGDYMO. PADĖSIU SAVO KRAŠTO ŽMONĖMS NE TIK ŽODŽIAIS, BET IR DARBAIS. UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS ĮGYVENDINSIU KAIP GALIMA GREIČIAU IR KOKYBIŠKIAU, KAD ŽMONĖS ATGAUTŲ PASITIKĖJIMĄ VALDŽIA.

›

50 Kristina  Radzevičienė

Kristina Radzevičienė

›Kristina  Radzevičienė

Ūkininkė. Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaimo bendruomenės „Klevas” narė.

›

ATSTOVAUDAMA RAJONO GYVENTOJŲ INTERESAMS, REMSIU GYVENTOJŲ PILIETINES INICIATYVAS, JŲ DALYVAVIMĄ PRIIMANT ĮVAIRIUS SPRENDIMUS, BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ. MAN SVARBU, KAD BŪTŲ SUTVARKYTI ŠILAVOTO SENIŪNIJOS KAIMO KELIAI, UŽTIKRINTAS GYVENTOJŲ SAUGUMAS RIBOJANT GREITĮ TIES KLAEBIŠKIO KAIMO SANKRYŽA, PERŽIŪRĖTI VIETINIŲ SUSISIEKIMŲ MARŠRUTAI ATSIŽVELGIANT Į ŠILAVOTO SENIŪNIJOS VIETOS GYVENTOJŲ POREIKIUS.

Politinė reklama. Politinę reklamą parengė pats politinės kampanijos dalyvis.
Bombax Theme designed by itx